Preview

Advanced Engineering Research

Расширенный поиск

ИЗНОС РЕЖУЩИХ КРОМОК ПАЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ

Полный текст:

Аннотация

Представлены результаты исследований износа режущих кромок твердосплавных шпоночных фрез c износостойкими покрытиями при фрезеровании шпоночных пазов. Фрезеровали закрытые и открытые пазы (с выходом на торец вала). Исследования проводились на заготовках с твердостью 42-44HRC. В обоих случаях изучали характер износа торцевых и периферийных режущих кромок фрез. В статье представлены кривые износа режущих кромок из твердого сплава с износостойкими покрытиями, и ; для сравнения приведены данные по износу твердосплавной фрезы модифицированной конструкции.

Об авторах

М. ВЕЧОРОВСКИ
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
Россия


А. МАТУШАК-ШАРАНЕЦ
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
Россия


К. ВЕЧОРОВСКИ
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
Россия


Т. КЕНДЗЕРСКИ
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
Россия


Список литературы

1. Kiepuszewski Br. Technologia budowy maszyn, PWT. -Warszawa, 1960.

2. Kolev N.S. Wieczorowski K. Legutko St. Tomkowiak P. Kędzierski T. Badania trwałości i zużycia płytek z węglików spiekanych pokrywanych techniką PVD, ZN. Politechniki Poznańskiej. Mechanika, Nr 48.

3. Kupczyk M. Influence of coatings thickness upon tool life and wear, 3th Int. Conf. on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen.

4. Kupczyk M. Application of multiphase coatings on tools, Wyd.Techna Florence, 1994.

5. Kupczyk M., Wieczorowski K. Tribological properties of compound layers obtained by PVD method Euro Metal Working' 94 Univ. of Udine, 1994.

6. Kupczyk M., Wieczorowski K. Tool life of cutting tool edges coated with mononitrides and composite coatings, Postępy technologii maszyn i urządzeń, ZN PAN Nr3. -Warszawa, 1999.

7. Pająk E., Wieczorowski K. Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach, PWN Warszawa -Poznań, 1982

8. Poradnik Inżyniera. Obróbka skrawaniem T III, WNT, 1994.

9. Przybylski L. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami, Wyd. Politechniki Krakowskiej. -Kraków, 2000.

10. Storch B. Zjawiska przykrawędziowe i monitorowanie chropowatości powierzchni po obróbce jednoostrzowej, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2006.

11. Tymowski J. Technologia budowy maszyn, WNT, 1989.

12. Wieczorowski K., Kupczyk M., Wieczorowski M. Measurement of coating adhesion to cutting edges by the scratch method, ZN Państw. Univ. W Charkowie. -Charków, 1999.

13. Wieczorowski K., Legutko St. Technika cienkich warstw w zastosowaniu do narzędzi skrawających, Cz. Mechanik r 8-9. -Warszawa, 1993.

14. Żebrowski H. Techniki wytwarzania. Obróbka skrawaniem, ścierna, erozyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. -Wrocław, 2004.


Рецензия

Для цитирования:


ВЕЧОРОВСКИ М., МАТУШАК-ШАРАНЕЦ А., ВЕЧОРОВСКИ К., КЕНДЗЕРСКИ Т. ИЗНОС РЕЖУЩИХ КРОМОК ПАЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ. Вестник Донского государственного технического университета . 2008;8(1):55-61.

For citation:


WIECZOROWSKI M., MATUSIAK-SZARANIEC A., WIECZOROWSKI K., KĘDZIERSKI T. INVESTIGATIONS ON WEAR OF THE MILING CUTTERS EDGES FOR SPLINEWAY. Vestnik of Don State Technical University . 2008;8(1):55-61. (In Russ.)

Просмотров: 134


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-1653 (Online)